Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 1999. – (“Narodne novine”, XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 4.1.1999 Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 1999.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Na temelju članka 21.L61379 stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 102/98) i članka 19.L61381 točke 1. i članka 20.L61382 točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. prosinca 1998. donosi

PRIVREMENU ODLUKU

O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANA OBITELJI I UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU ZBOG NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU, ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 1999.

1. Kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem, smatrat će se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi svotu od 1000,00 kn godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne prelazi svotu od 371,21 kn mjesečno.

Ako član obitelji osiguranika iz stavka 1. ove točke, osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se s 10, a mjesečna svota svih ostalih prihoda s 3,72 pa ako zbroj količnika ne prelazi 100 smatra se da član obitelji nema vlastitog prihoda dovoljnog za uzdržavanje.

2. Dio katastarskog prihoda od vlastitoga poljoprivrednog imanja koji pripada članu obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva - srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju.

3. Ako član obitelji osiguranika za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu živi i ostvaruje prihod na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja.

Dio katastarskog prihoda, koji prema stavku 1. ove točke pripada članu obitelji za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda, bez obzira na stupanj srodstva.

4. Navedeni cenzusi ne primjenjuju se pri ostvarivanju prava roditelja na obiteljsku mirovinu nakon smrti hrvatskog branitelja.

5. Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana obitelji koji je živio izvan njegova kućanstva ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 446,60 kn mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne prelazi visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.

6. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, bio zbog objektivnih okolnosti, bez svoje krivnje, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji.

7. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja, prema odluci, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju zbog kojih vlastiti prihodi prelaze svote određene ovom odlukom, donijet će se rješenje o prestanku prava.

U primjeni stavka 1. ove točke, u prihode korisnika obiteljske mirovine ne uračunava se obiteljska mirovina odnosno dio obiteljske mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenog života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku obiteljske mirovine.

8. Ova odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-13/98-01/5565
Urbroj: 341-99-01/98-3
Zagreb, 29. prosinca 1998.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.

zatvori
Privremena odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu zbog nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 1999. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !