Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz 2006. ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 6.11.2006 Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz 2006.

OBJAVA

2671

Na osnovi članka 3.L315304 točke 27. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (»Narodne novine« br. 147/02., »Narodne novine« br. 175/03. i »Narodne novine« br. 177/04.) Državni zavod za statistiku objavljuje

PROSJEČNE

MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2006.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2006. iznosila je 6.565 kuna.

Klasa: 953-03/01-06/36
Urbroj: 555-05-02-06-36
Zagreb, 27. listopada 2006.

V. d. ravnatelja
Darko Jukić, v. r.

zatvori
Prosječna mjesečna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz 2006.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !