Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 03.06.2009 Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa

HRVATSKI SABOR

1435

Polazeći od temeljnog opredjeljenja da je ulaganje u zdravlje ključna strategija Republike Hrvatske,

Polazeći od strateškog opredjeljenja Republike Hrvatske za pridruživanjem Europskoj uniji,

Polazeći od opredjeljenja da je zdravlje ljudi temeljna pretpostavka za uspješno suočavanje svih naših građana s mogućnostima i izazovima koje donose život, poslovanje, istraživanje, rad i razvoj u okviru Europske unije,

Imajući u vidu da je Deklaracijom Europskog parlamenta virusni C hepatitis prepoznat kao vodeći javnozdravstveni problem u zemljama EU,

Imajući u vidu da je Deklaracijom Europskog parlamenta naglašena važnost prevencije, ranog dijagnosticiranja i optimalnog liječenja virusnih hepatitisa,

Imajući u vidu da je broj novoprijavljenih osoba s HBV infekcijom u Republici Hrvatskoj u opadanju, ali je broj novoprijavljenih osoba s HCV infekcijom u porastu,

Imajući u vidu da neliječena infekcija virusnim hepatitisima dovodi do ciroze i/ili karcinoma jetre, posljedično značajno povećavajući teške posljedice po zdravlje i život, ali i sveukupne troškove liječenja uključujući potrebu za transplantacijom jetre,

Imajući u vidu da je virus hepatitisa C »tihi ubojica« jer zaražene osobe nemaju izražene simptome i znakove bolesti te predstavljaju mogući izvor novih infekcija,

Imajući u vidu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Republike Hrvatske koji je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe,

Imajući u vidu da su istim Zakonom virusni hepatitisi navedeni kao zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku,

Imajući u vidu Strategiju održivog razvitka Republike Hrvatske,

Imajući u vidu zaključke i preporuke Hrvatske konsenzus konferencije 2009. godine o virusnim hepatitisima,

Hrvatski sabor, na sjednici 22. svibnja 2009., donosi

REZOLUCIJU

O BORBI PROTIV VIRUSNIH HEPATITISA

Ovom Rezolucijom se pozivaju sve nadležne institucije:

• da prepoznaju virusni hepatitis kao jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj,

• da ukažu na važnost sprječavanja širenja infekcije virusima hepatitisa, a u cilju zaštite zdravlja svih naših građana,

• da naglase sve mjere sprječavanja širenja infekcije, uključujući mjere prevencije i liječenja, koje dovode do smanjenja izvora virusa hepatitisa u općoj populaciji,

• da ukažu na činjenicu da smanjenje izvora virusa predstavlja troškovno najučinkovitiju dugoročnu strategiju stavljanja pod nadzor virusnih hepatitisa,

• da naglase važnost ranog otkrivanja virusnih hepatitisa,

• da naglase neophodnost promptnog i optimalnog liječenja virusnih hepatitisa,

• da ukažu na važnost nadzora visokorizičnih skupina za virusni hepatitis radi učinkovitog sprječavanja razvoja ciroze i karcinoma jetre,

• da potiču dostupnost liječenju teških posljedica virusnih hepatitisa,

• da kontinuirano razvijaju i podižu razinu svijesti o virusnim hepatitisima što će utjecati na destigmatizaciju ove bolesti.

Klasa: 501-05/09-01/02

Zagreb, 22. svibnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !