Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rezolucija Sabora Republike Hrvatske od 5. lipnja 1992. – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 17.06.1992 Rezolucija

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Odlučni da se spriječi daljnje rasplamsavanje oružanih sukoba, radi zaštite ljudskih života i sprečavanja krvoprolića i daljnjeg razaranja gradova, naselja, crkava, bolnica, škola i drugih kulturnih, gospodarskih i prirodnih dobara;

prihvačajući izjavu i mjere Vlade Republike Hrvatske povodom Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 757;

potvrđujući i ovom prilikom da se trajan mir može postići dijalogom, pregovorima i sporazumima u okviru nastojanja Konferencije pod okriljem Europske zajednice uz sudjelovanje Organizacije ujedinjenih naroda, u skladu s odredbama Povelje UN, Finalnog akta iz Helsinkija. Dokumenata KESS-a i Pariške povelje za Novu Europu;

cijeneći sva dosadašnja nastojanja Eurupske zajednice i Organizacije ujedinjenih naroda,

cijeneći također nastojanja Zapadnoeuropske unije, Sabor Republike Hrvatske na Skupnoj sjednici svih vijeća 5. lipnja 1992.. donio je

REZOLUCIJU

1. Podržavaju se rezolucije Ujedinjenih naroda br. 752. i 757. i zahtijeva se od Vlade Republike Hrvatske poštivanje i primjena duha, načela i mjera ovih rezolucija, u očekivanju da će Vijeće sigurnosti UN i dalje pratiti dramatično stanje na prostorima bivše Jugoslavije, te poduzeti djelotvorne korake kako bi se učinkovito i promptno zaustavilo agresore Srbiju i Crnu Goru u njihovom osvajačkom ratnom pohodu.

2. Daje se puna podrška svim aktivnostima usmjerenim na dostavljanje humanitarne pomoći, osobito medicinskih sredstava svim ugroženim stanovnicima, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, i u tu svrhu je nephodno odmah upotrijebiti sva raspoloživa sredstva za zaustavljanje onih koji onemogućavaju dostavu humanitarne pomoći.

3. Zahtijeva se od Vlade Republike Hrvatske da uloži daljnja nastojanja i upotrijebi sva raspoloživa sredstva, da se uz pomoć međunarodne zajednice ostvari:

a) povlačenje ili protjerivanje bez odlaganja svih preostalih formacija ostataka tzv. JNA. i bilo kojih drugih snaga Srbije i Crne Gore sa cijelog područja Republike Hrvatske.

b) zaustavljanje i sprečavanje financiranja, opskrbe i svake druge materijalne podrške od Srbije i Crne Gore paravojnim sastavima i drugim ilegalnim institucijama, grupama i pojedincima na teritoriju Republike Hrvatske.

c) poduzimanje neposredne akcije

- radi zaštite stanovništva i za oslobođenje još uvijek privremeno zaposjednutih područja Republike Hrvatske sa kojih se neposredno ugrožavaju vitalni objekti od šireg značaja, kao primjerice Peruča, te gradovi i područja na koja nije predviđeno stacioniranje mirovnih snaga UN,

- podrške suverenoj Republici Bosni i Hercegovini i njenim tijelima vlasti u očuvanju teritorijalnog integriteta Republike Bosne i Hercegovine,

d) dosljedna i stroga provedba svih sankcija protiv Srbije i Crne Gore kako bi se zaustavila agresivna djelatnost Srbije i Crne Gore protiv Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine.

4. Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da uloži daljnja nastojanja da UNESCO upotrijebi sav svoj utjecaj u svijetu kako bi se efikasno i odmah zaštitila Plitvička jezera i Dubrovnik, pošto su kao zajednička baština čovječanstva pod posebnom zaštitom UNESCO-a ugroženi i izloženi daljnjim uništenjima i razaranjima.

Klasa: 004-01/92-03/01

Zagreb, 5. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Rezolucija Sabora Republike Hrvatske od 5. lipnja 1992. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !