Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rezolucija Sabora Republike Hrvatske (od 25.5.1995.) – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 06.06.1995 Rezoluciju

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Upoznat s nastavkom sustavnog proganjanja preostalih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u Banjoj Luci i njezinoj okolici,

Zabrinut zbog zlostavljanja i protjerivanja Hrvata i ostalog nesrpskog stanovništva s okupiranih područja Republike Hrvatske, osobito iz zapadnog Srijema (sela Bapska, Tovarnik, Lovas, Opatovac, Šarengrad, grad Ilok i dr.), okupiranih dijelova Dalmacije (npr. Knin, Drniš, Siverić i dr.), Baranje i istočnog Srijema (npr. Šid, Mitrovica, Hrtkovci i dr.) - Vojvodine i Srbije, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 25. svibnja 1995., donio je

REZOLUCIJU

  Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

- najoštrije osuđuje prisilno preseljavanje, protjerivanje i zlostavljanje u rat ničim upletenog hrvatskog i drugoga nesrpskoga stanovništva, kojemu je cilj promjena demografske (etničke) strukture kako u okupiranim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i na području Vojvodine i Srbije. Takva praksa etničkoga čišćenja predstavlja zločin protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava,

- izražava solidarnost s banjalučkim biskupom mons. Franjom Komaricom koji je, nemoćan da zaustavi progone katolika, uglavnom Hrvata, i muslimana Bošnjaka, posegnuo za krajnjim sredstvom štrajkom glađu kako bi upozorio svjetsku javnost na neodrživo stanje u svojoj biskupiji, izraženo osobito ubojstvima žena, djece i ostalog civilnog stanovništva, svećenika i redovnica, uništavanjem vjerskih objekata (brojnih katoličkih crkava, samostana i džamija),

- poziva Ujedinjene narode, Organizaciju europske sigurnosti i suradnje, Vijeće Europe, Europsku uniju i druge međunarodne organizacije da osude počinjena (ne)djela i zatraže od Vlade Srbije i srpskih vlasti u Bosni i Hercegovini da garantira pravnu sigurnost, ljudska prava i slobode Hrvata i ostalih građana u Bosni i Hercegovini i Srbiji,

- traži od Vlade Republike Hrvatske da obavijesti Međunarodni sud za ratne zločine u Haagu i da Sudu dostavi dokumentaciju koju će prikupiti,

- izražava uvjerenje da će medunarodna zajednica, a napose specijalizirane ustanove za zaštitu ljudskih prava i sloboda ustati u zaštitu nezaštićenoga hrvatskog stanovništva koje je izvrgnuto sustavnom progonu, što je teška povreda Povelje Ujedinjenih naroda, Europske konvencije o ljudskim pravima, Opće deklaracije o pravima čovjeka i drugih medunarodnih dokumenata.

Klasa:004-01/95-01/10

Zagreb, 25. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Rezolucija Sabora Republike Hrvatske (od 25.5.1995.) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !