Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rezolucija Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 26. 1. 1994. – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 10.02.1994 Rezolucija

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Prihvaćajući izvješće potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, dr. Mate Granića Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske na 16. sjednici 26. siječnja 1994. godine, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske nakon provedene rasprave, 2. veljače 1994. godine donosi slijedeću

REZOLUCIJA

1.

Potvrđujući još jednom odlučnost i dosljednost Hrvatske da se do trajnog mira, sigurnosti i stabilnosti na ovim prostorima dođe poglavito političkim sredstvima, odnosno pregovorima, a poštovanjem i uvažavanjem kako, pojedinačnih interesa, tako i svekolikih interesa i nastojanja međunarodne zajednice, a posebno Europske unije i Ujedinjenih naroda, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske izražava svoju potporu Zajedničkoj deklaraciji Republike Hrvatske i SR Jugoslavije (Srbije/Crne Gore) od 19. siječnja 1994. godine, što ju je u Ženevi u ime Vlade Republike Hrvatske potpisao potpredsjednik i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić, a u ime Vlade SR Jugoslavije ministar vanjskih poslova Vladislav Jovanović.

2.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske drži da je takav korak posve u skladu s temeljnim nastojanjima međunarodne zajednice, a poglavito Akcijskog plana Europske unije, te da slijedi osnovni smisao i znači konkretan korak u provedbi Mirovne inicijative Predsjednika Republike, dr. Franje Tuđmana. Jednako tako, Zajednička deklaracija - kao prvi ali i bitan korak k uzajamnom priznanju dviju suverenih država i presudan čin za trajno rješenje krize u ovom dijelu Europe - važan je čimbenik moguće i željene dinamizacije i učinkovitosti Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji, kao i daljnje provedbe Rezolucije 871 Vijeća sigurnosti UN. Zajednička deklaracija time otvara put i postizanju političkog rješenja za privremeno okupirane dijelove hrvatskog teritorija, koji nas vodi konačnom i bezuvjetnom uključenju UNPA-područja u svekolikost sustava Republike Hrvatske.

3.

Zastupnički dom Sabora stoga pozdravlja ženevsku Zajedničku deklaraciju kao dokument od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Deklaracija izražava uvjerenje da je riječ o važnom i presudnom koraku koji će pridonijeti ne samo normalizaciji stanja i odnosa dviju država potpisnica, nego i početku opće normalizacije stanja kao pretpostavke za uspostavu novoga međunarodnog poretka i promicanju stabilnosti i sigurnosti na cijelom europskome jugoistoku. Izričito priznanje svih država u njihovim legitimnim, medunarodnim granicama, a u skladu s Poveljom UN i osnovnim dokumentima KESS-a, bitan je prvi korak na tom putu.

4.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske osobito ističe da je ženevska Zajednička deklaracija uslijedila u sklopu brojnih i razgranatih mirotvornih napora Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske. Među tim naporima najvažnije mjesto pripada opetovanim ponudama predstavnicima Muslimani za opću normalizaciju odnosa i suradnju dvaju naroda i državnih entiteta, odnosno o pregovorima o savezu, kako je to izloženo i i u najnovijem hrvatskom prijedlogu "Ugovornog sporazuma o uspostavi trajnog i cjelovitog mira između hrvatskog i bošnjačko-muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini i temeljima zajedničkog života". lzražavajući žaljenje što razgovori u Bonnu-Petersbergu, a potom na temelju istovjetnog prijedloga i u Ženevi, dosad nisu urodili plodom, još jednom pozivamo obje strane da razgovore nastave i uspješno zaključe. Time bi se počelo vraćati uzajamno povjerenje i s vremenom omogućila dugoročna i za oba naroda korisna suradnja.

5.

Na crti te trajne ponude, a u nadi da se takav dogovor može ostvariti u interesu obaju naroda, kao i mira u ovom dijelu Europe, te slijedom Akcijskog plana Europske unije i Mirovne inicijative Predsjednika Republike Hrvatske - Zastupnički dom Sabora još jednom pozivra bosanske Muslimane da bezuvjetno i trenutno zaustave svako napadačko djelovanje protiv područja i gradova nastanjenih Hrvatima, osobito na području središnje Bosne. Obustavom takvih ratnih djelovanja stvorili bi se povoljniji uvjeti za trajno sređenje hrvatsko-muslimanskih odnosa, te trajnu, stabilnu i prijateljsku suradnju dviju država.

6.

Ako muslimanske snage ne obustave ofenzivu u središnjoj Bosni, Zastupnički dom Sabora smatra da bi Vlada i Predsjednik Republike trebali razmotriti i preispitati trenutno stanje diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, te u skladu s ocjenom tog stanja poduzeti sve odgovarajuće korake.

7.

Zastupnički dom Sabora još jednom najoštrije osuđuje sva nedjela, sve zločine i sve postupke suprotne međunarodnom ratnom i humanitarnom pravu, bez obzira na to koja ih strana počinila. Zastupnički dom također poziva sve strane u Bosni i Hercegovini da smjesta raspuste sve logore, bezuvjetno oslobode ili razmijene preostale zatočenike, te također pozdravlja izjave Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske koji su podržali osnivanje međunarodnog suda za ratne zločine na području cijele bivše Jugoslavije i poziva ih da usko surađuju u djelatnostima tog suda. Zastupnički dom još jednom poziva sve strane da zajamče i djelatno potvrde slobodu kretanja humanitarnih konvoja na području Bosne i Hercegovine te očituju spremnost da dosljedno poštuju sve norme i odredbe međunarodnog ratnog i humanitarnog prava. Time bi se učinio bitan korak naprijed u onemogućavanju djelovanja svih onih kojima prvenstveni cilj nisu mir, sigurnost i suživot na ovim prostorima, već nastavak rata i produljenje stradanja.

8.

Zastupnički dom Sabora duboko je užasnut golemim stradanjima i krajnje je zabrinut stvarnom prijetnjom opstojnosti hrvatskog naroda na njegovim povijesnim prostorima u Bosni. Izražavajući spremnost da mu u svakom trenutku pomogne, Zastupnički dom potiče i Predsjednika Republike Hrvatske i Vladu Republike Hrvatske da u skladu s člankom 10.L26809 točka 2. Ustava Republike HrvatskeL26808, na diplomatskom, političkom, humanitarnom i svakom drugom planu učine sve i iskoriste sva sredstva kako bi se zajamčila trajna prisutnost i osigurao normalan i čovjeka dostojan život Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako je uostalom i predviđeno temeljnim dokumentima i Republike i Unije republika Bosne i Hercegovine, jer ni jedna strana i ni jedan narod nemaju pravo ni u kojem smislu uzurpirati Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Zastupnički dom Sabora podržava i pismo potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova dr. Mate Granića Vijeću sigurnosti od 30. siječnja 1994. godine.

9.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske poziva sve sukobljene strane da dosljedno i do kraja ustraju u naporima kako bi se okončanjem rata, pregovorima i političkim putem došlo do pravednog i trajnog rješenja prihvatljivog za sva tri naroda.

Klasa: 018-01/94-01/01

Zagreb, 2. veljače 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupnićkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Rezolucija Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 26. 1. 1994. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !