Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rezolucije o mandatu Prijelazne uprave - UNTAES-a – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 02.10.1996 Zastupnički dom sabora Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Podsjećajući na svoje ranije zaključke i rezolucije o mandatu mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na teritoriju Republike Hrvatske,

Podržavajući aktivni tijek mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja uz pomoć Prijelazne uprave za reintegraciju hrvatskog Podunavlja (UNTAES-a),

Utvrđujući da je dio sadržaja mandata UNTAES-a uspješno izvršen (razvojačenje, napredak tijeka deminiranja, djelomično otvaranje prometnih putova, ulazak naftnih polja Đeletovci u sustav INA-e, uspostava prijelaznih policijskih snaga),

Izražavajući nezadovoljstvo što je daljnji tijek mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske ozbiljno ugrožen onemogućavanjem povratka prognanika, djelovanjima srpskih ekstremista koji se protive mirnoj reintegraciji, isticanjem političkih zahtjeva predstavnika lokalnih Srba izvan okvira Ustava Republike HrvatskeL42455, Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i pravima etničkih zajednica i manjina i zakonodavstva Republike Hrvatske, opstrukcijom napora Vlade Republike Hrvatske i drugih državnih tijela za integraciju gospodarskih sustava, zdravstva, školstva u sustav Republike Hrvatske,

Ocjenjujući da, niti do a niti nakon 15. siječnja 1997. godine, mandat UNTAES-a ne može, radi opstrukcije i blokade lokalnih Srba i neodlučnosti Prijelazne uprave, ostvariti bitnije pomake u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i uspostavljanju potpune vlasti Republike Hrvatske nad tim područjem, a u skladu sa zahtjevom Zajednice prognanika Republike Hrvatske,

Zaključujući da, nakon potvrđivanja sporazuma o priznanju i normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije i donošenja Zakona o općem oprostuL42456, nema razloga za produženje mandata UNTAES-a,

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. rujna 1996., donosi

REZOLUCIJU

I. Mandat Prijelazne uprave za reintegraciju hrvatskog Podunavlja (UNTAS-a) prestaje 15. siječnja 1997. godine nakon čega će Prijelazna uprava predati područje hrvatskog Podunavlja pod potpunu vlast Republike Hrvatske,

II. Od Prijelazne uprave zahtijeva se da, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1037, provede, prema hrvatskom zakonodavstvu, izbore za tijela lokalne vlasti u hrvatskom Podunavlju do 15. prosinca 1996. godine,

III. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da poduzme sve neophodne mjere u svezi s ostvarivanjem zaključka o prestanku mandata UNTAES-a s 15. siječnjem 1997. godine,

IV. Obvezuju se sva tijela državne vlasti Republike Hrvatske da odmah pristupe pripremama za provedbu izbora u hrvatskom Podunavlju na temelju biračkih popisa iz 1991. godine u skladu s hrvatskim zakonodavstvom, uspostavom vlasti Republike Hrvatske i reintegracije u cjelokupni ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

V. Preporučuje se Predsjedniku Republike Hrvatske da u okviru svojih ustavnih ovlasti poduzme potrebne korake u cilju ispunjenja ove Rezolucije.

Klasa: 004-01/96-01/16
Zagreb, 27. rujna 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


zatvori
Rezolucije o mandatu Prijelazne uprave - UNTAES-a –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !