Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 19.9.2007 Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2882

Na temelju odredbi članka 15.L350763 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350764 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L350766, 50.L350767, 124.L350768, 126.L350769 i 142.L350770 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, odobrava se osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, odobrava se Prospekt i Statut HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, za obavljanje poslova depozitne banke za HPB Omega otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju Ugovora sklopljenog 15. ožujka 2007. između društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, i Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4.
4. HPB Omega otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPD088.
5. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-06/13
Urbroj: 326-113-07-17
Zagreb, 13. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB – Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Omega otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !