Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 14.7.2006 Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA

1875

Na temelju odredbi članka 15.L304951 stavak 1., točka 4. alineja 2. i članka 8.L304952 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), primjenom odredbi članka 73.L304954 stavaka 2. i 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 49/99, 63/00, 103/03 i 177/04), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u predmetu zahtjeva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Zagreb, Grškovićeva 5, za produženje roka usklade aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire jednog izdavatelja, na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. donosi

RJEŠENJE

I. Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava se rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama.

II. Rok za izvršenje počinje teći od dana dostave ovog Rješenja.

III. Izrijeka ovog Rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I -140-01/06-03/6

Urbroj: 326-202-06-1

Zagreb, 6. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, odobrava rok od 3 (tri) mjeseca za usklađivanje aktivnosti ulaganja imovine AZ obveznog mirovinskog fonda u vrijednosne papire Plive d.d. sa zakonskim odredbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !