Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, Trst, daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50 dionica društva Generali osiguranje d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, Trst, daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50% dionica društva Generali osiguranje d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3272

Na temelju odredbi članka 15.L358498 stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8.L358499 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 21.L358501 stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, 34132 Trst, Piazza Duca degli Abruzzi 2, koje zastupa Arijana Petres odvjetnica iz Odvjetničkog društva Petres & Cvirn, Zagreb, Jurišićeva 19/II, za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali osiguranje d.d. Zagreb, Hektorovićeva 2, na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

I. Društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, 34132 Trst, Piazza Duca degli Abruzzi 2, daje se odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50% u društvu Generali osiguranje d.d., Zagreb, Hektorovićeva 2, MBS 080122389.
II. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-453-02/07-31/8
Urbroj: 326-112-07-3
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Assicurazioni Generali S.p.A. Italija, Trst, daje odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela od preko 50 dionica društva Generali osiguranje d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !