Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu CONING turizam d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING turizam d.d., Varaždin u kotaciju javnih dioničkih ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 21.7.2006 Rješenje kojim se društvu CONING turizam d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING turizam d.d., Varaždin u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1982

Temeljem odredbi članka 15.L305550 točka 4. alineja 1. i članka 8.L305551 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva CONING TURIZAM d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, zastupanog po društvu FIMA Fortis savjetovanje d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING TURIZAM d.d. Varaždin u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu CONING TURIZAM d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING TURIZAM d.d. Varaždin u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/8
Urbroj: 326-103/06-4
Zagreb, 13. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu CONING turizam d.d., Varaždin, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva CONING turizam d.d., Varaždin u kotaciju javnih dioničkih
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !