Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o., Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 28.7.2006 Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o., Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2057

Temeljem odredbi članka 15.L305888 točka 4. alineja 1. i članka 8.L305889 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva ERA KAPITAL d.o.o. – u osnivanju, Zagreb, M. Matošeca 4, zastupanog po osnivaču Anti Gašparu iz Zagreba, M. Matošeca 4, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, na sjednici održanoj 21. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu ERA KAPITAL d.o.o. Zagreb, M. Matošeca 4, izdaje se na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34.L305891 Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), i to:
a) točka 1. – kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime i za račun nalogodavca);
b) točka 2. – trgovina u spekulacijske svrhe – kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun;
c) točka 4. – poslovi posebne burzovne trgovine.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-05/10
Urbroj: 326-103/06-3
Zagreb, 21. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu ERA KAPITAL d.o.o., Zagreb, izdaje na neodređeno vrijeme dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !