Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu fima Global Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Breza-invest d.d., Varaždin ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Rješenje kojim se društvu fima Global Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Breza-invest d.d., Varaždin

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

855

Na temelju članka 15.L326275 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326276 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 5.L326278, 7.L326279, 61.L326280 105.L326281 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Društva FIMA Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza-invest d.d., Varaždin, Anina 2, na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu Fima Global Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, odobrava se Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Breza-invest d.d., Varaždin, Anina 2.
2. Društvo Fima Global Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Breza-invest d.d., u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom Breza-invest d.d., Varaždin, Anina 2, upisuje se u registar fondova Republike Hrvatske pod registarskim brojem ZJP001.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/56
Urbroj: 326-113/07-3
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu fima Global Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava Prospekt i Statut, zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Breza-invest d.d., Varaždin
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !