Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Fima Proprius d.d. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Fima Proprius d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1157

Na temelju odredbi članka 15.L332397 točka 4. alineja 1. i članka 8.L332398 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 105.L332400 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Društva Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja dopuna prospekta Fima Proprius d.d. zatvoreni investicijski fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, odobrava se dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Fima Proprius d.d.
2. Društvo Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti dopunu Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Fima Proprius d.d. u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/14
Urbroj: 326-113/07-2
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Fima Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Varaždin, odobrava dopuna Prospekta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Fima Proprius d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !