Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 12.2.2007 Rješenje kojim se društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

710

Na temelju odredbi članka 15.L325555 točka 4. alineja 1. i članka 8.L325556 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 5.L325558, 7.L325559, 61.L325560 105.L325561 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Društva Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, u predmetu odobrenja Prospekta i Statuta Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, odobrava se Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5.
2. Društvo Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Kapitalni fond d.d., zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, upisuje se u registar fondova Republike Hrvatske pod registarskim brojem ZJP002.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/26
Urbroj: 326-113/07-2
Zagreb, 1. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava Prospekt i Statut Kapitalnog fonda d.d., zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !