Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 19.9.2007 Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2866

Na temelju odredbi članka 15.L350666 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350667 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) te članka 96.L350669 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, 138/06, dalje: Zakon), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, koje zastupa odvjetnik Neven Cirkveni, iz Odvjetničkog društva Cirkveni i partneri, Zagreb, Radićeva 27, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva HT –Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj 14. rujna 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, odobrava se objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Savska cesta 32, u prvu kotaciju Zagrebačke burze.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/15
Urbroj: 326-111/07-10
Zagreb, 14. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva HT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !