Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu INA-industrija nafte d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – industrija nafte d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
126 20.11.2006 Rješenje kojim se društvu INA-industrija nafte d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – industrija nafte d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2789

Temeljem odredbi članka 15.L315839 točka 4. alineja 1. i članka 8.L315840 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 96.L315842 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200, na sjednici održanoj 10. studenoga 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, odobrava se objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ksaver 200.
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/11
Urbroj: 326-111/06-6
Zagreb, 10. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu INA-industrija nafte d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka pri uvrštenju dionica društva INA – industrija nafte d.d. Zagreb u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d. Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !