Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d., Zagreb ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 14.3.2007 Rješenje kojim se društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d., Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1006

Na temelju odredbi članka 15.L326945 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326946 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 113.L326948 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Društva InterInvest d.o.o.za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzlova 47b, u predmetu odobrenja izmjena Statuta VELEBIT d.d. zatvoreni investicijski fond, Zagreb, Divka Budaka 1/d na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzlova 47b, odobrava se izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda VELEBIT d.d., Zagreb, Divka Budaka 1/d.
2. Društvo InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Heinzlova 47b, obvezno je objaviti izmjenu Statuta zatvorenog investicijskog fonda VELEBIT d.d., Zagreb, Divka Budaka 1/d, u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izrijeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/13
Urbroj: 326-113/07-2
Zagreb, 8. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu InterInvest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, odobrava izmjena Statuta zatvorenog investicijskog fonda Velebit d.d., Zagreb
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !