Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom... ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 11.10.2007 Rješenje kojim se društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3020

Na temelju odredbi članka 15.L357344 točka 4. alineja 1. i članka 8.L357345 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 96.L357347 stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka pri uvrštenju dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, odobrava se objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, u kotaciju za zatvorene investicijske fondove.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/08
Urbroj: 326-111/07-8
Zagreb, 27. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom, Zagreb, odobrava objavljivanje podataka prilikom uvrštenja dionica društva Kapitalni fond d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !