Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka – Marjan d.d. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 25.4.2007 Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka – Marjan d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1466

Na temelju odredbi članka 15.L334148 točka 4. alineja 1. i članka 8.L334149 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 105.L334151 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev Društva MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24 u predmetu odobrenja izmjena prospekta i statuta Učka – Marjan d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine na sjednici održanoj 18. travnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24 odobrava se izmjena Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka – Marjan d.d.
2. Društvo MediteranInvest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, Ulica kralja Tomislava 24, obvezno je objaviti izmjenu Prospekta i Statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka – Marjan d.d. u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dostave ovoga rješenja.
3. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/24
Urbroj: 326-113/07-4
Zagreb, 18. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu MediteranInvest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, Križevci, odobrava izmjena Prospekta i statuta zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine Učka – Marjan d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !