Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Našicecement d.d., Našice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 13.6.2007 Rješenje kojim se društvu Našicecement d.d., Našice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1928

Temeljem odredbi članka 15.L343979 točka 4. alineja 1. i članka 8.L343980 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Našicecement d.d., Našice, Tajnovac 1, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Našice, u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 6. lipnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Našicecement d.d., Našice, Tajnovac 1, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-12/04
Urbroj: 326-111/07-4
Zagreb, 6. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Našicecement d.d., Našice, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Našicecement d.d., Zagreb, u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !