Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Rješenje kojim se društvu Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

838

Na temelju članka 15.L326168 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326169 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva Palace Hotel Zagreb d.d., Zagreb, Strossmayerov trg 10, zastupanog po društvu FIMA Fas d.o.o., Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace Hotel Zagreb d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Palace Hotel Zagreb d.d., Zagreb, Strossmayerov trg 10, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace Hotel Zagreb d.d., Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: UP/I-450-08/06-11/39
Urbroj: 326-111/07-7
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva Palace hotel Zagreb d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !