Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 8.5.2006 Rješenje kojim se društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1234

Na temelju odredbi članka 15.L297727 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297728 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, R. Djetelića 70, zastupanog po društvu Credos d.o.o., Zagreb, Kraljevićeva 6, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d., Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, R. Djetelića 70, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava.
2. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/06
Urbroj: 326-103/06-2
Zagreb, 27. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva POUNJE TRIKOTAŽA d.d. Hrvatska Kostajnica u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !