Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, odobrava osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog ... ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 7.6.2006 Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, odobrava osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom i kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Zagreb, odobrava Prospekt i Statut QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom i izbor Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, koja će obavljati poslove depozitne banke za QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1561

Na temelju odredbi članka 15.L303366 točka 4. alineja 1. i članka 8.L303367 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članaka 5.L303369, 196.L303370, 205L303371, 216L303372 i 220.L303373 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Jurišićeva 1a, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 2. lipnja 2006. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Jurišićeva 1a, odobrava se osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
2. Društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Jurišićeva 1a, odobrava se Prospekt i Statut QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6 koja će obavljati poslove depozitne banke za QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Jurišićeva 1a i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6.
4. QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem RPP060.
5. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/08
Urbroj: 326-102/06-02
Zagreb, 2. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, odobrava osnivanje QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL otvorenog ...
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !