Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Društvu SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 8.3.2006 Rješenje kojim se Društvu SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava

AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

639

Temeljem odredbi članka 15.L291416 točka 4. alineja 1. i članka 8.L291417 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, zastupanog po predsjedniku Uprave Uwe Gregoriusu i članu Uprave Peteru Hintereggeru, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava, na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, odobrava se objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava.

2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/02

Urbroj: 326-103/06-5

Zagreb, 2. ožujka 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

 
zatvori
Rješenje kojim se Društvu SIEMENS d.d. Zagreb, Heinzelova 70a, odobrava objavljivanje podataka iz skraćenog prospekta pri uvrštenju dionica društva SIEMENS d.d. Zagreb u kotaciju javnih dioničkih društava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !