Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu VIRO tvornica šećera d.d. iz Virovitice odobrava objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO tvornica šećera d.d. u prvu kotaciju ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se društvu VIRO tvornica šećera d.d. iz Virovitice odobrava objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO tvornica šećera d.d. u prvu kotaciju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1122

Temeljem odredbi članka 15.L297238 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297239 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, zastupanog po društvu Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, u predmetu odobrenja objavljivanja podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica u prvu kotaciju, na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica, M. Gupca 254, odobrava se objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica u prvu kotaciju.
2. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-12/05
Urbroj: 326-103/06-3
Zagreb, 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu VIRO tvornica šećera d.d. iz Virovitice odobrava objavljivanje podataka iz prospekta pri uvrštenju dionica društva VIRO tvornica šećera d.d. u prvu kotaciju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !