Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o., Split, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 27.11.2006 Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o., Split, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2836

Temeljem odredbi članka 15.L317714 točka 4. alineja 1. i članka 8.L317715 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L317717 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3, u predmetu odobrenja Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced, na sjednici održanoj 17. studenoga 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3, odobrava se Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o. Split, Kneza Mislava 3, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izrijeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/19
Urbroj: 383-113/06-7
Zagreb, 17. studenoga 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima S.T. Invest d.o.o., Split, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ST Balanced
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !