Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Excel otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 14.5.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Excel otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1645

Na temelju odredbi članka 15.L335186 točka 4. alineja 1. i članka 8.L335187 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L335189, 50.L335190, 126.L335191, 142.L335192 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ADRIATICA CAPITAL d.o.o.., Zagreb, Basaričekova 22, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova AC EXCEL fond otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 4. svibnja 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ADRIATICA CAPITAL d.o.o.., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava se osnivanje AC EXCEL otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ADRIATICA CAPITAL d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava se Prospekt i Statut AC EXCEL otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Societa Generale – Splitska banka, Split, R. Boškovića 16, koja će obavljati poslove depozitne banke za AC EXCEL otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima ADRIATICA CAPITAL d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, i Societa Generale- Splitska banka, Split, R. Boškovića16.
4. AC EXCEL otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem 081.
Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 450-08/06-03/27
Urbroj: 326-113-07-12
Zagrebu, 4. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Excel otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !