Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

854

Na temelju odredbi članka 15.L326266 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326267 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L326269, 50.L326270, 91.L326271, 105L326272 i 113.L326273 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 15. veljače 2007. g. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava se osnivanje AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, odobrava se Prospekt i Statut AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, obvezno je objaviti Prospekt i Statut AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Société Générale – Splitska banka, Split, R. Boškovića 16, koja će obavljati poslove depozitne banke za AC Rusija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, Basaričekova 22, i Société Générale – Splitska banka, Split, R. Boškovića 16.
5. AC Rusija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD076.
6. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I– 450-08/06-20/30
Urbroj: 326-113-07-8
Zagreb, 15. veljača 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Adriatica Capital d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje AC Rusija otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !