Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 3.7.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1747

Na temelju odredbi članka 15.L304288 točka 4. alineja 1. i članka 8.L304289 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L304291, 50.L304292, 91L304293, 105L304294 i 113.L304295 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, zastupano po Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule, Preradovičeva 38, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova AUREUS BALANCED otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 21. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava se osnivanje AUREUS BALANCED otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava se Prospekt i Statut AUREUS BALANCED otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, obvezno je objaviti Prospekt i Statut AUREUS BALANCED otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.

4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za AUREUS BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10 i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.

5. AUREUS BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM063.

6. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/09

Urbroj: 326-102/06-02

Zagreb, 21. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus Invest d.o.o., Pula, odobrava osnivanje Aureus Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !