Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus invest d.o.o. Pula odobrava osnivanje Aureus private fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 10.7.2006 Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus invest d.o.o. Pula odobrava osnivanje Aureus private fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1819

Na temelju odredbi članka 15.L304621 točka 4. alineja 1. i članka 8.L304622 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L304624, 126.L304625 i 142.L304626 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, zastupano po Mladenu Pavičeviću, odvjetniku iz Pule, Preradovićeva 38, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova AUREUS PRIVATE FOND otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 29. lipnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava se osnivanje AUREUS PRIVATE FOND otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10, odobrava se Prospekt i Statut AUREUS PRIVATE FOND otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.

3. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za AUREUS PRIVATE FOND otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima AUREUS INVEST d.o.o., Pula, Dobrilina 10 i Hrvatska poštanskA banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.

4. AUREUS PRIVATE FOND otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPD068.

5. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/14

Urbroj: 326-102/06-02

Zagreb, 29. lipnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Aureus invest d.o.o. Pula odobrava osnivanje Aureus private fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !