Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
123 30.11.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3571

Na temelju odredbi članka 8.L366070 stavak 1., članka 15.L366071 točka 4. alineja 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 105.L366073, 106.L366074, 109.L366075 i članka 113.L366076 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, u predmetu odobrenja izmjene prospekta i statuta fonda Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, temeljem odluke Uprave na sjednici održanoj 22. studenoga 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, odobrava se izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Odobrava se izbor KPMG Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, za obavljanje poslova revizora za Select Europe otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
4. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-09/42
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 22. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava izmjena Prospekta i Statuta Select Europe otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !