Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

853

Na temelju članka 15.L326260 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326261 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L326263 stavak 1. i članka 113.L326264 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe, na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o., Zagreb, Ulica Frane Petrića 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Select Europe otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD012.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/43
Urbroj: 326-113/07-9
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima CAIB Invest d.o.o. Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Select Europe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !