Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Money ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 2.4.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1154

Na temelju odredbi članka 15.L332368 točka 4. alineja 1., članka 8.L332369 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 105.L332371 stavak 1. i članka 113.L332372 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10/II, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Bond u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Erste Bond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPO029.
4. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 450-08/06-04/40
Urbroj: 326-113-07-8
Zagreb, 15. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Money
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !