Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 19.9.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2879

Na temelju odredbi članka 15.L350736 točka 4. alineja 1. i članka 8.L350737 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L350739, 50.L350740, 91.L350741, 105L350742 i 113.L350743 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 13. rujna 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava se osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava se Prospekt i Statut Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Erste & Steiermärkische Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3a, koja će obavljati poslove depozitne banke za Erste Aggressive otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10 i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a.
5. Erste Aggressive otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD089.
6. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-06/12
Urbroj: 326-113-07-5
Zagreb, 13. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Erste Aggressive otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !