Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 13.6.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1935

Temeljem odredbi članka 15.L344021 točka 4. alineja 1. i članka 8.L344022 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), članka 105.L344024 stavak 1. i članka 107.L344025 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), te članka 3.L344027 i članka 5.L344028 Pravilnika o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 53/07), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, u predmetu odobrenja skraćenog Prospekta Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 6. lipnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 10, odobrava se skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/19
Urbroj: 326-113-07-9
Zagreb, 6. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o., Zagreb, odobrava skraćeni Prospekt Erste Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !