Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, odobrava osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 14.3.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, odobrava osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1008

Na temelju odredbi članka 15.L326959 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326960 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 5.L326962, 50.L326963, 91.L326964, 105L326965 i 113.L326966 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fonda Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. g. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobrava se osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, odobrava se Prospekt i Statut Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Societe Generale – Splitska banka, Split, R. Boškovića 16, za obavljanje poslova depozitne banke za Fima Maximum otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 27. prosinca 2006. između društva za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, Anina 2, i Societe Generale – Splitska banka, Split, R. Boškovića16.
5. Fima Maximum otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD079.
6. Izrijeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I– 451-04/07-06/03
Urbroj: 326-113-07-8
Zagrebu, 8. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o., Varaždin, odobrava osnivanje Fima Maximum otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !