Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. iz Varaždina odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Global Equity ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 7.8.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. iz Varaždina odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Global Equity

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2109

Temeljem odredbi članka 15.L306141 točka 4. alineja 1. i članka 8.L306142 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L306144 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Global Equity, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Global Equity.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda Global Equity u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/11
Urbroj: 326-102/06-04
Zagreb, 27. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. iz Varaždina odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenoga investicijskog fonda Global Equity
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !