Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava osnivanje Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 31.1.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava osnivanje Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

519

Na temelju odredbi članka 15.L323259 točka 4. alineja 1. i članka 8.L323260 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L323262, 61L323263, 80.L323264, 105.L323265 i 113.L323266 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se osnivanje Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se Prospekt i Statut Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 koja će obavljati poslove depozitne banke za Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2 i Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4.
5. Fima Proprius d.d. zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem NEK008.
6. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/24
Urbroj: 326-113/06-06
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava osnivanje Fima Proprius d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !