Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda Fima Equity ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 31.1.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda Fima Bond

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

521

Temeljem odredbi članka 15.L323275 točka 4. alineja 1. i članka 8.L323276 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), te članka 5.L323278, 7.L323279, 105.L323280 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, u predmetu odobrenja Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda FIMA Bond, na sjednici održanoj 18. siječnja 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, odobrava se Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda FIMA Bond.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima FIMA Global Invest d.o.o. Varaždin, Anina 2, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda FIMA Bond u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. FIMA Bond se upisuje u registar fondova Republike hrvatske pod registarskim brojem JPO055.
4. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/25
Urbroj: 326-113/07-4
Zagreb, 18. siječnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Fima Global Invest d.o.o. Varaždin, odobrava Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda Fima Equity
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !