Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, daje odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 21.11.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, daje odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3510

U skladu s odredbama članka 15.L359804 točke 2. alineje 2. i članka 8.L359805 stavci 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 16. studenoga 2007.

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, daje se odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, dužno je Informativni prospekt objaviti u obliku brošure i to u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Republike Hrvatske i to u roku od osam (8) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-451-04/07-09/16
Urbroj: 326-113/07-6
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, daje odobrenje na Informativni prospekt Umirovljeničkog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !