Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 9.7.2007. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2214

Na temelju odredbi članka 15.L345396 točka 4. alineja 1., članka 8.L345397 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05), članka 5.L345399, 50.L345400, 91.L345401, 105L345402 i članka 113.L345403 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fonda HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 28. lipnja 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava se osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava se Prospekt i Statut HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, obvezno je objaviti Prospekt i Statut HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.

4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, za obavljanje poslova depozitne banke za HPB Titan otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 29. prosinca 2006. između društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, i Hrvatske poštanske banke d.d., Jurišićeva 4, Zagreb.

5. HPB Titan otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD085.

6. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I– 451-04/07-06/04Urbroj: 326-113-07-12

Zagrebu, 28. lipnja 2007.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje HPB Titan otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !