Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Alpha fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 24.4.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Alpha fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1121

Na temelju odredbi članka 15.L297231 točka 4. alineja 1. i članka 8.L297232 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L297234, 126.L297235 i 142.L297236 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova HPB Alpha fond otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 13. travnja 2006. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, odobrava se osnivanje HPB Alpha fond otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4, odobrava se Prospekt i Statut HPB Alpha fond otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.
3. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 koja će obavljati poslove depozitne banke za HPB Alpha fond otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog izmedu društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 4 i Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4.
4. HPB Alpha fond otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPD057.
5. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/01
Urbroj: 326-102/06-04
Zagreb, 13. travnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Alpha fonda otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !