Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 7.8.2006 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2108

Na temelju odredbi članka 15.L306146 točka 4. alineja 1. i članka 8.L306147 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L306149, 50.L306150, 91L306151, 105L306152 i 113.L306153 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova HPB Dynamic fond otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 27. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava se osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, odobrava se Prospekt i Statut HPB Dynamic fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5, obvezno je objaviti Prospekt i Statut HPB Dynamic fonda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
4. Odobrava se izbor Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, koja će obavljati poslove depozitne banke za HPB Dynamic fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o., Zagreb, Praška 5 i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Jurišićeva 4.
5. HPB Dynamic fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM070.
6. Izreka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/7
Urbroj: 383-102/06-4
Zagreb, 27. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. iz Zagreba odobrava osnivanje HPB Dynamic fonda otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !