Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 4.9.2006 Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2249

Temeljem odredbi članka 15.L312482 točka 4. alineja 1. i članka 8.L312483 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 105.L312485 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, u predmetu odobrenja izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda, na sjednici održanoj 31. kolovoza 2006. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, odobrava se izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, Praška 5, obvezno je objaviti izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana od dana dostave ovoga rješenja.
3. Izrjeka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-04/8
Urbroj: 383-102/06-4
Zagreb, 31. kolovoza 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima HPB-Invest d.o.o. Zagreb, odobrava izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HPB Obvezničkog fonda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !