Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Icam d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 23.4.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Icam d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1416

Na temelju odredbi članka 15.L333840 točka 4. alineja 1. i članka 8.L333841 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L333843, 50.L333844, 91.L333845, 105L333846 i 113.L333847 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fonda Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na sjednici održanoj 5. travnja 2007. donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se Prospekt i Statut Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
3. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14, obvezno je objaviti Prospekt i Statut Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u jednim dnevnim novinama u roku od sedam dana dana dostave ovog rješenja.
4. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria, Zagreb, Petrinjska 59, za obavljanje poslova depozitne banke za Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 12. siječnja 2007. između društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 14 i Raiffeisenbank Austria, Zagreb, Petrinjska 59.
5. Capital Two otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPD080.
6. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-06/02
Urbroj: 326-113-07-8
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Icam d.o.o., Zagreb, odobrava osnivanje Capital Two otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !