Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 14.7.2006 Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA

1871

Na temelju odredbi članka 15.L304939 točka 4. alineja 1. i članka 8.L304940 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 5.L304942, 126.L304943 i 142.L304944 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, u predmetu odobrenja za osnivanje i prijave upisa u registar fondova KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom, na sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.

2. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14, odobrava se Prospekt i Statut KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom.

3. Odobrava se izbor Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59 koja će obavljati poslove depozitne banke za KWSO CapitalFlex otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, Preradovićeva 14 i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Petrinjska 59.

4. KWSO CapitalFlex otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem PPM064.

5. Izreka ovoga rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-450-08/06-03/10

Urbroj: 326-102/06-03

Zagreb, 6. srpnja 2006.

Predsjednik Uprave

Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICAM d.o.o. Zagreb, odobrava osnivanje KWSO CapitalFlex otvorenog investicijskog fonda s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !