Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 5.3.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

909

Na temelju odredbi članka 15.L326561 točka 4. alineja 1. i članka 8.L326562 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 105.L326564 stavak 1. i 113. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, u predmetu odobrenja novog Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced, na sjednici održanoj 22. veljače 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobrava se novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. ICF Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje se u registar fondova pod identifikacijskim brojem JPM019.
4. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I 450-08/06-04/50
Urbroj: 326-113/07-6
Zagreb, 22. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobrava novi Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !