Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3284

Na temelju odredbi članka 15.L358571 točka 4. alineja 1. i članka 8.L358572 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 105.L358574 stavak 1. i članka 113.L358575 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev ICF Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Miramarska 24, u predmetu odobrenja izmjena Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine donosi

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, obvezno je objaviti Prospekt i Statut ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-09/36
Urbroj: 326-113-07-4
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Balanced otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !