Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 29.10.2007 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3285

Na temelju odredbi članka 15.L358577 točka 4. alineja 1. i članka 8.L358578 stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05), članka 105.L358580 stavak 1. i članka 113.L358581 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na zahtjev ICF Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Miramarska 24, u predmetu odobrenja izmjena Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 18. listopada 2007. godine donosi:

RJEŠENJE

1. Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, odobravaju se izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.
2. Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, obvezno je objaviti Prospekt i Statut ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od sedam (7) dana od dana dostave ovog rješenja.
3. Izrjeka ovog rješenja objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I- 451-04/07-09/38
Urbroj: 326-113-07-3
Zagreb, 18. listopada 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o., Zagreb, odobravaju izmjene Prospekta i Statuta ICF Fixed Income otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !